Економічний енциклопедичний словник

Інвестиції портфельні — вкладення капіталу в цінні папери, які не дають інвестору права реального контролю за об'єктом інвестування. Залежно від відображення у платіжному балансі І.п. поділяють на інвестиції в акціонерні папери, боргові цінні папери, прості векселі, боргові розписки, інструменти грошового ринку (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо), фінансові деривати (опціони, ф'ючерси, варанти, свопи). І.п. в економіку України на початку 2001 становили 3,2 млрд.дол, а на початку 2003 — 3,3 млрд. дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити