Економічний енциклопедичний словник

Інвестиції прямі — 1) інвестиції безпосередньо у виробництво з метою виготовлення товарів та їх збуту й отримання прибутку; 2) інвестиції, що забезпечують володіння контрольним пакетом акцій, а отже, контроль за підприємством. Щорічні надходження І.п. у світі загалом становили 1990 близько 225 млрд.дол, 1995 — 330, 2000 — понад 1 трлн дол, а у разі зростання такими темпами їх обсяг 2010 може досягти близько 25 трлн дол. І.п. в Україну на початку 2001 становили 3,9 млрд.дол, на початку 2003 — 5,2 млрд. дол. У розрахунку на 1 особу вони складали 2003 150 дол, тоді як в Росії — 370, Польщі — 1 тис, Чехії — 4 тис дол. І.п. доцільно залучати передусім у пріоритетні високотехнологічні галузі економіки. Проте в Україні найбільша частка таких інвестицій спрямовувалась в гуртову торгівлю та посередництво у дану сферу (понад 15% їх загального обсягу), харчову промисловість і перероблення продукції сільського господарства (14,8%), оскільки вони забезпечують швидкий оборот капіталу. Крім того, І.п. слід залучати збалансовано. Якщо не дотримуватись цих вимог, вони можуть посилювати інфляційні процеси в економіці, сприяти зростанню дефіциту платіжного балансу, прискорювати настання фінансової кризи та ін. Обсяг інвестицій з України на початку 2004 становив менше 164 млн. дол., більша частина з яких (55%) була спрямована в країни СНД.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити