Економічний енциклопедичний словник

Інвестиційна політика — комплекс цілей і заходів держави та наднаціональних органів, які визначають основні напрями, джерела та обсяги використання інвестиційних ресурсів в економіці, різні її сфери та галузі. Цілями І.п. всередині країни є прискорення темпів економічного зростання, здійснення технічного переозброєння галузей і реконструкції підприємств, перерозподіл інвестицій на користь науко — містких галузей, які визначають НТР і забезпечення розширеного відтворення сукупного капіталу. І.п. окремої розвиненої країни в інші країни підпорядковані передусім вивезенню капіталу. І.п. повинна орієнтуватись на те, щоб частка інвестицій в економіку становила 20 — 25% ВВП (в Україні вона знизилась з 23% 1990 до 12,7% 2001). Основними принципами І.п. є забезпечення конкурентоспроможності країни, оптимізації джерел інвестування, інноваційна спрямованість інвестицій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити