Економічний енциклопедичний словник

Інвестиційні проекти — конкретна форма та основні етапи підготовки і реалізації інвестицій. Такими етапами І.п. є: 1) попереднє техніко — економічне обґрунтування — поява ідеї поліпшення існуючого, виготовлення нового товару, що передбачає реконструкцію діючого або спорудження нового підприємства, а також попередні економічні розрахунки основних сторін проекту, його порівняння з іншими проектами; 2) підготовка комплексного техніко — економічного обґрунтування, яка охоплює розрахунок статутного фонду підприємства, собівартості продукції, визначення можливого рівня цін, очікуваних прибутків, економічної ефективності, балансу доходів і витрат на час функціонування підприємства та ін.; 3) оцінка (експертиза) інвестиційного проекту (його вивчення, обговорення на рівні окремого підприємства і незалежними експертами, керівними органами, потенційними кредиторами та ін.); 4) прийняття проекту (його схвалення всіма зацікавленими сторонами); 5) реалізація проекту (будівництво певного об'єкта, спостереження і контроль за ним, внесення у разі потреби оперативних змін до нього); 6) експлуатація об'єкта і постійний аналіз його ефективності порівняно з показниками техніко — економічного обґрунтування. Аналіз проекту в процесі його підготовки та реалізації здійснюють за такими основними напрямами: а) техніко — економічний — визначення найреальніших для його впровадження техніки і технології; б) маркетинговий — комплексна характеристика ринку збуту продукції та ринку закупівлі предметів праці й комплектуючих виробів, передусім цін на цих ринках; в) соціологічний — оцінка правового поля виданих розпоряджень, указів ("адміністративного середовища"), політичного клімату, соціальної обстановки та ін.; г) екологічний — комплексна оцінка негативного впливу підприємства (відділення, філіалу) на навколишнє середовище, з'ясування основних способів усунення або послаблення такого впливу; д) економічний — визначення ефективності виробництва і зіставлення витрат і результатів проекту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити