Економічний енциклопедичний словник

Аналіз витрат і результатів — система оцінки інвестиційних проектів, за якої розглядаються співвідношення всіх результатів і витрат незалежно від того, якими економічними суб'єктами вони здійснені. Витрати при цьому характеризуються як зменшення корисності, а результати — як зростання корисності проекту, що вимірюється альтернативною вартістю. Якщо використані ресурси і результати не є товарами, наприклад, чисте повітря, то необхідно дати їх вартісну оцінку незалежно від часу їх здійснення. Норма відсотка, що використовується при цьому, повинна бути не ринковою, а суспільною. Інвестиційний проект доцільний, якщо вартість результатів перевищує витрати. Загальна формула A.в. і р.: де t — час; Т— період часу, після якого проект перестає бути економічно доцільним; В — результат за час t, С — витрати за час t.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити