Економічний енциклопедичний словник

Аналіз кореляційний — сукупність методів математичної статистики, які дають змогу виявити суцільність не функціональних (випадкових) зв'язків між різними змінними величинами (показниками, явищами). Залежно від кількості змінних розрізняють парну і множинну кореляції. Так, парна кореляція існує між витратами на рекламу й обсягом продажу. А.к. дає змогу встановити рівень залежності однієї величини (показника) від іншої у вигляді коефіцієнта кореляції.

ревірка знань або уявлень споживачів про властивості товарів і послуг.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити