Економічний енциклопедичний словник

Індекс соціального розвитку комплексний — показник, який характеризує взаємодію соціальних, економічних і політичних факторів в економічному зростанні. Включає 16 найважливіших (9 соціальних і 7 економічних) взаємозалежних показників: очікувану тривалість життя при народженні; частку населення в містах з чисельністю понад 20 тис. жителів; щоденне душове вживання тваринних білків; частку населення з початковою і середньою освітою; рівень зайнятості за спеціальністю; середню населеність однієї кімнати; кількість газет на 1 тис. жителів; частку економічно активного населення, яке має доступ до електрики, газу, чистої води; виробництво сільськогосподарської продукції у розрахунку на одного працівника чоловічої статі; частку дорослих чоловіків у сільськогосподарській робочій силі; душове вживання електроенергії, сталі, енергії в одиницях умовного палива; частку обробної промисловості у ВВП; зовнішньоторговий економічний оборот у розрахунку на душу населення в дол. США (в цінах 1960); частку працездатного населення країни, яке працює за наймом, у загальній чисельності зайнятих.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити