Економічний енциклопедичний словник

Індекс фізичної якості життя — показник, який використовується для оцінки розвитку ступеня задоволення основних або базових потреб населення, або якості життя. Розроблений Морісом Д. Моррісом індекс враховує три показники: очікувану тривалість життя після досягнення віку 1 року; рівень дитячої смертності; поширення письменності серед дорослого населення. Зведений індекс розраховується як середньоарифметичне складових. Складові соціальні показники оцінюються за шкалою від 1 бала (гірший варіант) до 100 (кращий варіант). Так, для показника "очікувана тривалість життя" 100 балам відповідав показник Швеції — 77 років (1973), а 1 балу — показник Гвінеї-Біссау —28 років (1950). Тривалість життя у 52 роки оцінювалася в 50 балів. Аналогічно розраховується шкала для показника дитячої смертності: найкращий результат — 100 балів — визначався ситуацією у Швеції, де на 1000 живонароджених припадало лише 9 смертей (1973), найгіршим був визначений варіант Габона — 229 смертей на 1000 живонароджених (1950). Рівень письменності визначається відсотковою часткою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити