Економічний енциклопедичний словник

Індикативне планування — форма державного регулювання економіки, яка передбачає встановлення основних макроекономічних показників, системи економічних стимулів і прямих та опосередкованих важелів, які орієнтують діяльність суб'єктів господарювання на виконання планів, забезпечуючи їх при цьому необхідною інформацією, та заходів з їх реалізації. Започатковане урядами зарубіжних країн після другої світової війни. На відміну від директивного планування в СРСР І.п. є або рекомендаційним (пріоритетним), або суто індикативним. І.п. формує пропозиції щодо розвитку окремих сфер, секторів, визначає пропорції, яких доцільно досягти, встановлює певні виробничі квоти, щоб не порушити визначені пропорції. З метою реалізації І.п. держава використовує комплекс економічних важелів у сфері податкової, грошово-кредитної, інвестиційної та інших форм політики. Основними функціями І.п. є прогнозування і обґрунтування цілей, темпів і умов збалансованого економічного розвитку країни; формування цільових комплексних програм; узгодження економічних інтересів різних суб'єктів господарювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити