Економічний енциклопедичний словник

Індустріалізація (лат. industrial — старання, діяльність) — створення великого машинного виробництва в господарстві країни або в окремих його галузях за відносно короткий період. За капіталістичного способу виробництва І., як правило, починається з переходу на машинну базу легкої промисловості через те, що тут потрібно менше авансованого капіталу, а оборот капіталу відбувається швидше. В СРСР І. почалася з важкої індустрії, насамперед машинобудування. І. сприяла створенню в колишніх відсталих регіонах сучасної промисловості, національних кадрів робітників, виробничо-технічної інтелігенції, наукових кадрів, певному усуненню економічної і культурної нерівності між народами союзних республік. Водночас почалось відставання сільського господарства, легкої та харчової промисловості, сфери послуг та ін. диспропорції. В Україні у більшості галузей економіки у 90-х XX — на початку XXI ст. відбувалась деіндустріалізація.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити