Економічний енциклопедичний словник

Індустріального суспільства концепція — концепція, в якій за основу класифікації суспільства прийнято розвиток машинної техніки і великого промислового виробництва, але ігнорується або применшується вирішальна роль відносин економічної власності на засоби виробництва. Виникла в середині XX ст. Значний внесок у розробку І.с.к. зробили Дж. Гелбрейт, У. Ростоу, С. Кузнец, А. Арон, що надавало усій концепції однобічного характеру. Методологічною основою цієї теорії є принцип технологічного детермінізму. У розвинених країнах світу, згідно з І.с.к., на провідні ролі замість еліти багатіїв поступово виходить еліта технократів, реальна влада від власників переходить до найманих управлінців. На основі цієї концепції виникла концепція постіндустріального суспільства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити