Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Інновації базисні

Інновації базисні — значні капітало- та наукомісткі нововведення у розвиток основної продуктивної сили (людини), техніки, технології, науки, інформатики, предметів праці та використовуваних людьми сил природи, що зумовлюють формування нового технологічного способу виробництва. Так, у розвитку основної продуктивної сили до таких відносять нововведення у сучасну медицину, систему освіти, рекреаційні послуги та ін.; у сфері техніки — інформаційної технології, телекомунікації, інтернет, індустріально-інформаційні комплекси; у сфері технології — лазерні, плазмові, мембранні біотехнології, космічні та безвідходні екологічно чисті технології. 1.6. мають, як правило, міжгалузевий характер, потребують значних ризикованих інвестицій, розвитку інфраструктури, а отже, всебічної підтримки держави.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити