Економічний енциклопедичний словник

Інновація — впровадження нової техніки, технології, організації виробництва і збуту товарів тощо, що дає змогу здобувати переваги над конкурентами. І. підтверджуються передусім патентами. Основними видами є: 1) техніко — технологічні; 2) продуктові — створення нових товарів або послуг; 3) маркетингові — вироблення нових методів діяльності на ринку; 4) організаційні — вдосконалення організаційних структур управління підприємствами; 5) управлінські — вдосконалення процесу управління підприємством, фірмою, компанією. Щодо продуктових І., то у промисловості України 2003 було впроваджено близько 4 тис. найменувань нових видів промислової продукції, а обсяг І. продукції становив майже 7,5 млрд. грн. (3,4% загального обсягу промислової продукції).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити