Економічний енциклопедичний словник

Інтеграція економічна — зближення і поступове об'єднання національних економічних систем в одні інтернаціональні метасистеми в межах інтеграційних економічних угруповань. Об'єктивною економічною основою I.e. є інтернаціоналізація технологічного способу виробництва. Інтернаціоналізація продуктивних сил зумовлена насамперед переростанням кожної з інтегруючих країн своїх національних меж. Ця закономірність характерна передусім для розвинених країн з відносно невеликим економічним потенціалом. Інтернаціоналізація техніко — економічних відносин зумовлена насамперед розвитком одиничного поділу праці (поділу всередині окремого підприємства) на міжнародній основі, — інтернаціоналізація одиничного поділу праці, а також поглибленням інших форм суспільного поділу праці. Крім того, виникли гігантські міжнародні науково-виробничі комплекси в передових галузях промисловості — автомобільній, хімічній та інших, що визначають сучасний науково- технічний прогрес. Поява таких комплексів означає інтернаціональну концентрацію виробництва, формування цілісного інтернаціонального господарського комплексу багатьох країн. Розвиток інтернаціонального технологічного способу виробництва детермінує інтернаціоналізацію відносин економічної власності, появу та розвиток інтегрованої капіталістичної власності. Міжнародна концентрація і централізація виробництва зумовлюють міжнародну концентрацію і централізацію банківського капіталу, виникнення ТНБ. Поряд з інтернаціоналізацією приватного та колективного капіталу здійснюється інтернаціоналізація державного капіталу (будівництво двома і більше державами великих спільних об'єктів економічної інфраструктури, освоєння і випуск складних типів сучасної техніки тощо). Переплетіння і зрощення цих форм інтернаціоналізації капіталу зумовлює виникнення транснаціональної форми фінансового капіталу. Єдність інтернаціоналізації технологічного способу виробництва та економічної власності — інтернаціоналізація суспільного способу виробництва. Вона детермінує появу єдиних наднаціональних інститутів, що здійснюють уніфікацію господарських механізмів багатьох країн. До надбудовних належить уніфікація законодавства багатьох країн, їх політики та ін. Базисні аспекти інтернаціоналізації господарського механізму в єдності з інтернаціоналізацією суспільного способу виробництва формують цілісну інтернаціональну економічну систему. I.e. виникає на вищому її ступені. Кожна з цих підсистем, якщо розглядати інтернаціоналізацію з погляду процесу відтворення, розвивається у конкретніших формах. Так, інтернаціоналізація економічної власності здійснюється у процесі формування інтернаціональної вартості, цін, вирівнювання заробітної плати, норм прибутку, рівня інтенсивності праці, тривалості робочого дня тощо. Інтернаціоналізація господарського механізму передбачає зближення національних форм і методів державного, монополістичного та ринкового регулювання економіки, зародження наднаціональних методів регулювання (Комісією ЄС) тощо. Крім галузевої та регіональної форм, існує глобальна I.e., зародковими формами якої можна вважати Генеральну угоду про тарифи і торгівлю та світову організацію торгівлі (ГАТТ/СОТ). В останні два десятиліття XX ст. I.e. почала переростати в якісно нову форму — економічну глобалізацію.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити