Економічний енциклопедичний словник

Інтелект нації — сукупність здібностей і творчих обдаровань людей, їх освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі яких формується здатність народу засвоювати нові знання та інформацію і використовувати їх для розвитку науки, культури, мистецтва, створення і впровадження нової техніки, застосування прогресивних форм організації виробництва і праці, вироблення найоптимальніших рішень в усіх сферах суспільного життя. Найважливіший структурний елемент І.н. — інтелектуальна власність. Важливий структурний елемент І.н. — етнічний інтелект, тобто наявність механізму відбору талантів, творчої взаємодії та спілкування людей тощо. Розвиток інтелектуальної власності та етнічного потенціалу значною мірою залежить від наявності й ступеня розвитку відповідних інститутів — вищих і середніх навчальних закладів, наукових установ і організацій, їх здатності добирати й виховувати відповідний контингент тощо. Концентрованим вираженням І.н. є наявність патентів, ліцензій, інших об'єктів інтелектуальної власності у держави, підприємств і організацій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити