Економічний енциклопедичний словник

Інтелігенція (лат. intelligent — обізнаний, розумний) — велика соціальна група освічених людей суспільства, зайнятих розумовою, висококваліфікованою і творчою працею у сфері науки, освіти, культури, охорони здоров'я та ін. Водночас структура цієї соціальної групи неоднорідна, в ній виокремлюються різні підгрупи з притаманними їм нерідко суперечливими потребами та інтересами. За критерієм продуктивності праці першими слід виокремити лікарів, інженерів, науковців та деяких інших, зайнятих безпосередньо продуктивною працею. До другої підгрупи, зайнятих продуктивною працею опосередковано, належать педагоги, письменники, композитори та ін. Третю підгрупу І. становлять особи, зайняті не продуктивною працею — офіцери, духовенство, артисти та ін. Рівень доходів переважної більшості І. в Україні нижчий, ніж робітників промисловості, тобто вони отримують заробітну плату нижчу від прожиткового мінімуму. Це посилює її відчуження від влади і власності, змушує шукати додаткових заробітків. Водночас частина І. намагається обслуговувати інтереси кланово-номенклатурної еліти.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити