Економічний енциклопедичний словник

Інтенсифікація виробництва — процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні найефективніших засобів виробництва, кваліфікованої та освіченої робочої сили, передових форм і методів організації праці тощо. І.в., на відміну від екстенсивного розвитку, має антивитратну спрямованість, оскільки супроводжується зменшенням витрат живої та уречевленої праці на одиницю продукції. Розрізняють такі форми І.в.: 1) фондоощадну; 2) працеощадну; 3) матеріало- і ресурсоощадну; 4) всебічну. Кожна з них передбачає появу різного синергічного ефекту. За фондоощадної І.в. зростає завдяки впровадженню нової техніки і технології, що зменшує потреби в робочій силі за одночасного зростання складної праці. За працеощадної форми І.в. посилюється завдяки зростанню інтенсивності праці певної незмінної кількості працівників або виконанню обсягів робіт меншою кількістю працівників. Матеріало- та ресурсоощадна форма І.в. передбачає застосування найекономічніших предметів праці (композитних матеріалів, сплавів, різних полімерів та ін.) і більш раціональне використання тих самих предметів праці, а також споживання меншої кількості сировини, електроенергії тощо. Всебічна форма І.в. раціонально поєднує всі попередні форми, завдяки чому якісно зростає ефективність суспільного виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити