Економічний енциклопедичний словник

Інтенсифікація сільського господарства — зростання продуктивності праці у сільськогосподарському виробництві внаслідок ефективнішого використання оброблюваних земель та інших ресурсів на основі впровадження нової техніки й технології, сучасних форм організації виробництва і праці, зокрема, підвищення родючості ґрунту, продуктивності худоби, якісного поліпшення виробництва. Основними показниками рівня І.с.г. є: 1) сума виробничих фондів, а також поточних витрат на одиницю земельної площі; 2) фондо-, енерго-, електроозброєність праці; 3) вихід продукції в натуральних і вартісних показниках. Основними напрямами І.с.г. є комплексна механізація та комп'ютеризація виробництва, широке використання органічних і мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, меліорація земель, впровадження в сільське господарство нових прогресивних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва, селекція, генетика (методи генної інженерії).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити