Економічний енциклопедичний словник

Інтернаціоналізація господарського життя — об'єктивний економічний процес виникнення й розвитку економічних зв'язків і відносин між національними господарствами різних країн, що охоплює всі сфери суспільного відтворення і призводить до виникнення та розвитку інтернаціонального господарства. Основними формами І.г.ж. є світова торгівля, міжнародний рух капіталу, робочої сили і міжнародні валютні відносини, тобто форми міжнародних економічних відносин. Поняття І.г.ж. є значною мірою синонімічним до категорії "інтеграція економічна". Різниця між ними випливає з відмінностей між категоріями "економіка" і "господарство", а також просторових меж. Двома відносно найважливішими і самостійними процесами І.г.ж., які пронизують ці форми, є інтернаціоналізація продуктивних сил та інтернаціоналізація відносин економічної власності, посилення елементів їх інтернаціонального відтворення. Конкретнішими формами інтернаціоналізації економічної власності є інтернаціоналізація промислового, монополістичного та фінансового капіталу, механізму соціально-економічного поєднання найманих працівників із засобами виробництва. Найважливішою складовою цього процесу є інтернаціоналізація капіталу. Найшвидшими темпами здійснюється інтернаціоналізація грошово-кредитних ринків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити