Економічний енциклопедичний словник

Інформаційна інфраструктура — система інформаційної техніки і технологій, електронного зв'язку, інформаційного обслуговування, які забезпечують інформаційну діяльність у суспільстві. І.і. — частина наукової, виробничої та соціально-економічної структури, яка є матеріальною основою всебічного інформування наукових досліджень, а також виробничої та комерційної діяльності. Через недосконалість традиційних науково-інформаційних комунікацій (на основі публікацій, особистих контактів учених, наукових конференцій тощо) дублюються науково-дослідні роботи, втрачаються і старіють результати НДДКР, що призводить до значних економічних збитків, які сягають майже 20% витрат на НДДКР. Матеріальна основа вирішення цієї проблеми — використання сучасних комп'ютерів світових комп'ютерних мереж, інформаційного обслуговування, що дає змогу зосередити інформацію у блоках пам'яті цих комп'ютерів і надавати її кожному, хто має сучасний переносний комп'ютер, телефонний апарат або телевізор. Ще один елемент сучасної І.і. — створення організацій, які обслуговують конкретних споживачів, використовуючи власні комп'ютери та орендуючи банки даних, або залучають до цього інші компанії. Важливою ланкою І.і. є інформаційні посередники, які займаються пошуком необхідних даних, їх розмноженням. Завершальною ланкою створення І.і. є підготовка відповідних (інформаційних) кадрів. Найновішою формою І.і. на сучасному етапі є інтернет і електронна пошта.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити