Економічний енциклопедичний словник

Інформаційна революція — докорінні (сутнісні) зміни, які відбуваються в межах технологічного способу виробництва внаслідок перетворення інформації у самостійний елемент продуктивних сил і техніко — економічних відносин. І.р. розпочалася в середині 70-х XX ст. у розвинених країнах світу. Основними ознаками цієї революції, у яких комплексно розкривається її сутність, є: 1) широке впровадження у всіх сферах інформаційних технологій та устаткування (електронного, телекомунікаційного та ін.); 2) широкомасштабне виробництво, обмін, розподіл і споживання інформаційних товарів (цінностей), зокрема інформаційних послуг; 3) системний характер інформатизації праці; 4) швидке зростання частки працівників, зайнятих обробкою інформації, та частки інформаційних галузей (електроніки, зв'язку тощо) у структурі ВВП. Так, у США на початку XX ст. працівники, зайняті накопиченням, обробкою та наданням інформації, становили 5%, а наприкінці XX ст. — понад 50%; 5) перетворення інформації внаслідок перелічених процесів в одну з найдинамічніших специфічну продуктивну силу (поряд з людиною і наукою) економічного розвитку; 6) розвиток п'ятого суспільного поділу праці після відокремлення сфери нематеріального виробництва від матеріального (тобто четвертого суспільного поділу праці — див. Суспільний поділ праці), зумовленого перетворенням інформації у специфічну продуктивну силу; 7) значне зростання частки інформаційної діяльності та інформаційних витрат в структурі витрат передових підприємств, фірм, компаній. Ця ознака характеризує І.р. здебільшого на мікрорівні. Україна на декілька десятиліть відстає у розгортанні І.р., свідченням чого є рівень комп'ютеризації, створення сучасних систем зв'язку, інформаційної інфраструктури, інформаційних технологій та устаткування тощо. Так, якщо у США на початку 2001 налічувалось понад 160 млн. комп'ютерів, то в Україні — близько 1 млн., до того ж не власного виробництва; середньодушові витрати на інформаційні технології в Україні становили менше 8 дол, у США — понад 25 дол.; у США близько 25% фірм приєднані до інтернету, тоді як в Україні — менше 1%. Негативними тенденціями, які виникають у процесі І.р. в умовах капіталізму, є запровадження комп'ютерного тейлоризму, ширша можливість викрадення комерційних і військових таємниць, комп'ютерний рекет та ін. І.р. є загалом матеріальною основою розвитку сутнісно нового типу економіки, інформаційної, а також інформаційного суспільства, якщо йдеться про їх речовий зміст (див. Інформаційне суспільство).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити