Економічний енциклопедичний словник

Інформація — 1) відомості про когось і щось (про осіб, об'єкти, предмети, явища, процеси, факти тощо); 2) найсучасніший (виник в середині 70-х XX ст.) елемент продуктивних сил, окремий фактор виробництва; 3) властивість певних матеріальних систем, що самоуправляються — живих організмів та створених людиною — економічних (в т.ч. техніко — економічних, техніко — технологічних) та ін.; невід'ємна властивість процесів керування та управління в системних об'єктах будь-якої природи — біологічної, економічної, правової, соціальної. Основними різновидами І. є чуттєва (сенсорна) та раціональна (логічна, семантична), зорова (візуальна), звукова, оперативна (ситуативна) і стратегічна, емоційна, індивідуальна і масова, практична й теоретична, економічна, юридична, соціологічна, демографічна, контрольна, оціночна, прогностична, оглядова, аналітична, реферативна, вимірювальна, експериментальна, медична, видавнича, сигнальна, експрес — інформація, газетна, журнальна, естетична, художня, текстова, графічна, морально-етична, екологічна, біосферна, метеорологічна, геологічна, космічна, військова, розвідувальна, історична, архівна, довідкова, побутова та ін. І. є безмежним ресурсом і поширюється вона, передусім у розвинених країнах світу, високими темпами, внаслідок чого зростає інформаційне забруднення довкілля.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити