Економічний енциклопедичний словник

Історичне і логічне — взаємопов'язані елементи й способи діалектичного методу дослідження й відображення історичного розвитку дійсності, що передбачають пізнання конкретних умов розвитку економічних явищ і процесів, самої економічної системи в їх історичній послідовності (від простих і абстрактних категорій до складніших і конкретніших з одночасним наповненням законів і категорій новим змістом), з одного боку, та обґрунтуванням нових — з іншого, і логічне пізнання економічної системи, окремих її елементів у період досягнення повної зрілості найбільш розвинених форм. Взаємозв'язок І. і л. полягає в тому, що логічне — це водночас й історичне, але очищене (звільнене) від випадковостей, що заважають, гальмують безперервний розвиток по висхідній. Основою логічного завжди є історичне, надаючи першому (логічному) визначеність абстрактної категорії. Логічний спосіб розкриває систему законів розвитку й функціонування капіталістичного способу виробництва, виділяє найважливіші підсистеми, їх елементи і взаємозв'язок між ними. Проте методологічно некоректно, досліджуючи економічну систему капіталізму, розглядати категорії у тій послідовності, в якій вони історично відігравали вирішальну роль. їх слід розглядати відповідно до внутрішньої структури цієї системи.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити