Економічний енциклопедичний словник

Кадри управлінські — працівники сфер матеріального та нематеріального виробництва, діяльність яких пов'язана з виконанням функцій управління виробництвом. Розрізняють три основні ланки К.у.: 1) керівники — мають право ухвалювати рішення і керують їх упровадженням у практику; 2) фахівці — здійснюють підготовку різних варіантів рішень і беруть участь в їх реалізації; 3) допоміжний персонал — займається збором інформації, підготовкою документів для керівників і фахівців. Серед К.у. на мікрорівні виокремлюють менеджерів вищої, середньої й нижчої ланок (див. Менеджер).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити