Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Казначейські векселі

Казначейські векселі — різновид державних ринкових цінних паперів і основний тип короткотермінових зобов'язань держави (до 12 місяців). Їх випуск і погашення здійснюють, як правило, центральні банки за дорученням казначейства за ціною, меншою від номіналу. Реалізуються переважно серед банків і викуповуються державою за номіналом. Одна частина К.в. розміщується через анонімну передплату (на принципах аукціону) із зазначенням передплатником бажаного для нього відсотка (але не нижчого від мінімального, встановленого казначейством). Другу частину К.в. купує центральний банк за номіналом, й вони стають неринковими цінними паперами. Іноземні К.в. зрідка використовують як частину валютних резервів. Центральні банки здійснюють емісію К.в. з метою регулювання рівня відсоткових ставок і ліквідності кредитної системи держави, оскільки К.в. належать до високоліквідних активів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити