Економічний енциклопедичний словник

Канали товароруху — шлях товару від виробника до кінцевого споживача та сукупність учасників цього процесу. К.т. поділяють на прямі й непрямі. Прямі К.т. (канали нульового рівня) існують тоді, коли виробник самостійно, без торговельних посередників, реалізує вироблену продукцію. За прямого К.т. торгівля здійснюється через магазини, що є власністю (або орендуються) товаровиробника, розсиланням поштою та рознесенням. Непрямі К.т. передбачають участь незалежних торговельних посередників і є одно- (один посередник), дво- і багаторівневі. Кількість рівнів визначає протяжність К.т. Учасники К.т. можуть обмінюватись інформацією, укладати угоди і створювати маркетингові системи. Від організації К.т. залежить швидкість переміщення товару. За однорівневого непрямого К.т. на ринку споживчих товарів посередником є роздрібний торговець, на ринку промислових товарів — торговий маклер. Із збільшенням кількості посередників зростають роздрібні ціни на товари.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити