Економічний енциклопедичний словник

Кантільон (Kantilion) Річард (1680-1734) — відомий англійський економіст, демограф, банкір. Головна наукова праця К. — "Досвід про природу торгівлі загалом" — опублікована лише 1735. К. дійшов правильного висновку, що земельна рента є складовою додаткової вартості загалом, і з'ясував відмінності між вартістю робочої сили і створеною нею вартістю, а також між прибутком і підприємницьким доходом. У теорії капіталістичного відтворення К. вперше зробив спробу схематично відобразити кругообіг промислового капіталу, що є подальшою конкретизацією теорії відтворення Ф. Кене. Розвиваючи теорію народонаселення, К. запровадив у науковий обіг поняття "максимальне населення".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити