Економічний енциклопедичний словник

Капітал змінний — частина витрат капіталіста, авансована на придбання робочої сили, яка змінює свою вартість у процесі виробництва, тобто не тільки відтворює власний еквівалент, а й створює надлишок — додаткову вартість. К.Маркс позначив К.з. літерою v (початкова літера слова variable — змінний). Він уперше поділив капітал на постійний (с) і змінний (v). Замість поняття "К.з.", або "робоча сила", сучасні західні та деякі вітчизняні економісти необґрунтовано вживають термін "людський капітал" (див. Теорія "людського капіталу"). У процесі поєднання робочої сили із засобами виробництва та їх взаємодії виникає нова продуктивна сила, домінантою якої є К.з., оскільки він приводить у дію засоби виробництва. Опосередковано це визнають і сучасні західні вчені, наголошуючи на домінантній ролі кваліфікованих кадрів на сучасних підприємствах порівняно з фізичним капіталом (засобами виробництва).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити