Економічний енциклопедичний словник

Антагонізм — одна з форм розвитку соціально-економічних суперечностей, якій властива непримиренна боротьба двох або декількох протилежних сторін, тенденцій, законів, закономірностей та економічних форм. Соціальними формами вияву закономірностей та економічних форм є непримиренна боротьба між окремими країнами, класами, верствами, прошарками та суб'єктами. До А. між окремими економічними законами належить суперечність між законом зростання продуктивності праці та законом спадної продуктивності факторів виробництва тощо; до А. між окремими економічними формами — суперечність між зростанням заробітної плати та збільшенням прибутків тощо; до А. між окремими класами — суперечність між найманими працівниками та капіталістами тощо. За допомогою економічних, правових та політичних реформ уряд може послаблювати А., трансформувати його в інші неантагоністичні форми суперечності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити