Економічний енциклопедичний словник

Капіталізація банківського капіталу — перетворення отриманих банками прибутків на зростання власного капіталу банків у процесі проведення ними активних і пасивних операцій. Банківський капітал складається із власного, залученого і позиченого (див. Банківський капітал). В Україні процес К.б.к. відбувається на низькому рівні. Так, балансовий (сукупний) капітал комерційних банків на початку 2004 становив лише 13 млрд грн (4,5% ВВП), тоді як у країнах Центральної і Східної Європи — близько 40% (у розвинених країнах — понад 50%). У 2003 їх балансовий капітал зріс з 683 до 827 млн грн (менше 31%), тоді як кредитний портфель — на 57% (28% ВВП). К.б.к. перешкоджає низький рівень заощаджень населення (вклади понад 2 тис. грн здійснює лише близько 10%), низький рівень концентрації банківського капіталу, мізерна сума страхування банківських депозитів фізичних осіб (до 3000 грн 2004), незначна довіра населення до банків, недостатній обсяг зростання вартості акцій, а отже, якість банківського менеджменту, відсутність раціональної регулятивної політики діяльності комерційних банків з боку НБУ та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити