Економічний енциклопедичний словник

Капітальні витрати — грошові вкладення в основний капітал (фонди) і приріст запасів. Розрізняють К.в.: 1) за рахунок коштів центральних і місцевих бюджетів, державних підприємств і державних спеціальних фондів; 2) за рахунок субсидій і довготермінових бюджетних кредитів, що надаються підприємствам різних форм власності та місцевим органам влади; 3) капіталовкладення приватних і колективних капіталістичних підприємств на розширення основного капіталу (фондів); 4) інвестиції в основні фонди народних і кооперативних підприємств.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити