Економічний енциклопедичний словник

Капітальні вкладення — сукупні витрати на нове будівництво, реконструкцію, розширення й технічне переозброєння діючих підприємств у різних сферах економіки, на житлове, комунальне і культурно-побутове будівництво (тобто на створення і відтворення основних фондів). За призначенням К.в. поділяють на вкладення у виробничі об'єкти та об'єкти сфери нематеріального виробництва (житло, лікарні, школи та ін.). Розрізняють галузеву, технологічну, відтворювальну й територіальну структури К.в. Галузева структура К.в. характеризує співвідношення між різними його галузями й підгалузями. Технологічна структура К.в. — співвідношення витрат у виробничій сфері на будівельно-монтажні роботи і видатків на придбання обладнання, машин, інвентаря та інші капітальні витрати. Близькою за змістом до цього виду структури є відтворювальна структура К.в. у виробничій сфері. Вона відображає співвідношення між витратами на техніку, перебудову, реконструкцію підприємств, розширення виробничих об'єктів і нове будівництво. Економічну ефективність К.в. національного господарства розраховують як відношення приросту річного обсягу національного доходу (чистої продукції) за відповідний рік у порівняльних цінах до збільшення капітальних вкладень, що зумовили цей приріст.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити