Економічний енциклопедичний словник

Категорії фінансових засобів системи національних рахунків — класифікація фінансових ресурсів у формі активів і пасивів. Основні групи такої класифікації — валюта і переказні депозити, короткотермінові векселі та облігації, довготермінові облігації, комерційні кредити та аванси, короткотермінові позики, які не названі окремо, частка пайових внесків домашніх господарств у резервах страхових компаній та пенсійних фондів, звичайні акції акціонерних компаній, чиста сума пайових внесків підприємців у фондах нагромадження підприємств та компаній.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити