Економічний енциклопедичний словник

Кейнсіанська теорія державних фінансів — одна з найважливіших складових теорії Дж. Кейнса, згідно з якою головним інструментом економічної політики держави, управління сукупним попитом є державний бюджет, у т.ч. збільшення витрат самої держави. При цьому він наголошував на доцільності ширшої соціалізації інвестицій для наближення до повної зайнятості. Тому економічна політика держави повинна бути спрямована на регулювання різниці між доходами і витратами бюджету залежно від конкретних умов, що дає змогу підтримувати баланс між нагромадженням і використовуваним у процесі виробництва капіталом, створювати рівновагу в економіці. Так, під час економічної кризи держава повинна скорочувати податки і збільшувати державні витрати навіть за рахунок зростання державного дефіциту, тобто посилюючи додатковий попит. За економічного зростання держава, навпаки, має збільшувати податки і обмежувати витрати. Кейнс недооцінював також можливість виникнення і неконтрольованого розвитку інфляційних процесів в економіці, абстрагувався від панування монополій. Проте маніпулювання державним бюджетом сприяє надмірному зростанню грошового попиту, а отже, — посиленню інфляції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити