Економічний енциклопедичний словник

Кінцевий суспільний продукт — частина сукупного продукту, яка складається з національного доходу і амортизаційних відрахувань і виражає сукупність економічних відносин з приводу його виробництва, обміну, розподілу і споживання. К.с.п. використовується для задоволення кінцевих господарських потреб суспільства у предметах споживання, засобах праці, в утворенні запасів і резервів, а також в експорті предметів праці. За своєю величиною він відрізняється від сукупного продукту тим, що не охоплює незавершене виробництво та будівництво, повторний рахунок матеріально-виробничих витрат. До вартості К.с.п. зараховують також вартість імпортованої сировини і створених у попередні роки предметів праці. Від виробленого національного доходу К.с.п. різниться на величину зношування основних фондів і сальдо експортно-імпортних операцій, тобто вона більша за суму амортизаційних відрахувань, а також вартості спожитих у поточному році минулорічних та імпортованих предметів праці. Методологічно помилковим, теоретично неправильним і практично шкідливим є обчислення величини К.с.п. лише за результатами господарської діяльності у сфері матеріального виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити