Економічний енциклопедичний словник

Кінцеві результати господарської діяльності — комплекс мікро- та макроекономічних показників, які відображають рух суспільного виробництва, мету технологічного та суспільного способів виробництва та засобів її досягнення. Цим вимогам на макрорівні найбільше відповідають фізичний обсяг та якість національного доходу, його маса, темпи зростання і співвідношення з використаними ресурсами, а також величина кінцевого суспільного продукту. Для підприємств та об'єднань найважливішими показниками, що відображають К.р.г.д., є: обсяг реалізованої продукції; зростання продуктивності праці та поліпшення якості продукції; зниження її собівартості; збільшення прибутку та рентабельності; підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити