Економічний енциклопедичний словник

Кіотський протокол — документ, підписаний 159 країнами 1997 в японському місті Кіото, в якому більшість індустріально розвинених країн взяли зобов'язання щодо зменшення викидів парникових газів. К.п. опосередковано спрямовує діяльність урядів на структурні реформи, зокрема запровадження природоощадних технологій. Цей протокол набув чинності 16 лютого 2005 і передбачає зменшення викидів парникових газів передусім з боку індустріальних країн порівняно з 1999. Так, країни ЄС у 2008—2012 повинні скоротити викиди на 8%, Японія і Канада — на 6%, країни Східної Європи і Прибалтики — на 8%. Водночас Україна і Росія, які внаслідок глибокої економічної кризи 90-х XX ст. значно скоротили такі викиди, можуть зберегти обсяг середньорічних викидів на рівні 1990. Проте зобов'язання щодо скорочення викидів не брали на себе країни, що розвиваються, хоча обсяг викидів СО2 в них 2003 перевищив викиди країн ОСЕР. На початку 2005 К.п. ратифікували 125 країн (в т.ч. Україна), на які припадає понад 55% світових викидів парникових газів. Необхідність дотримання К.п. зумовлена тим, що з 1978 спостерігається підвищення температури нижніх шарів атмосфери на 0,5° кожних 10 років; що глобальне потепління, за даними ВООЗ, призводить нині до загибелі майже 150 тис. осіб щорічно; що таке потепління у найближчі 50 років може викликати вимирання більше половини існуючих на Землі біологічних видів. Виконання К.п., згідно з оцінками вчених, зумовлює скорочення ВВП на 0,1 — 2,0%, а для стабілізації таких викидів в атмосферу до 2050 необхідно збільшити капіталовкладення до 1,7% ВВП. К.п. не ратифікували США, Китай. Водночас країни, в яких обсяги викидів менші, мають право продавати частину своєї квоти на такі викиди. У деяких країнах таке право надається багатьом компаніям. Так, у країнах ЄС це право 2003 отримали 10 тис. європейських компаній. За оцінками експертів, ціна дозволів на викид 1 т С02 може становити 2005 бл. 18 дол. З метою стимулювання скорочення таких викидів у різних країнах компаніям надаються значні пільги. Так, у Великобританії ринкова ціна права на викид 1 т парникових газів становить 4,4 дол., а річний оборот на цьому ринку до 2012 може досягти 7 млрд дол. За точно проведених розрахунків та раціональної політики уряду щодо наслідків К.п. Україна може щорічно отримувати на цьому ринку бл. 1 млрд дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити