Економічний енциклопедичний словник

Класифікація галузей народного господарства — систематизований поділ видів діяльності на відповідні сфери та галузі економіки залежно від умов виробництва, суспільного поділу праці і характеру отриманих результатів. Розрізняють передусім сфери матеріального і нематеріального виробництва. До першої належать усі види діяльності, пов'язані зі створенням матеріальних благ у матеріально-речовій формі, та надання матеріальних послуг. До другої — види діяльності, в процесі яких матеріальні блага не створюються, а нематеріальні блага існують у формі послуг. У межах кожної з цих сфер виділяють галузі народного господарства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити