Економічний енциклопедичний словник

Класифікація основних видів стратегії компанії — розподіл різних видів економічних стратегій на певні класи (відділи) згідно з принципом субординації. Такими видами стратегії є фінансова (спрямована на досягнення високої норми рентабельності, досягнення ринкової вартості, ліквідності та ін.), маркетингова (передбачає зростання частки компанії на ринку товарів або послуг за допомогою цінової, збутової, товарної політики тощо), інноваційна (передбачає своєчасне оновлення техніки і технології і випуск на цій основі нових товарів або надання послуг), кадрова (спрямована на оперативний підбір, підготовку і перепідготовку кадрів високої кваліфікації тощо), інформаційна (передбачає якнайшвидше отримання всебічної і достовірної інформації, її опрацювання та використання в інтересах компанії та ін.). Така класифікація певною мірою збігається з основними функціями організацій (підприємств, фірм і компаній), серед яких виокремлюють виробничу, інноваційну, інвестиційну. Західні вчені розрізняють декілька видів стратегій, в основу яких покладено різні критерії. Так, М. Портер основними трьома видами стратегій (від вибору яких залежить конкурентоспроможність організації), спрямованих на досягнення стабільних конкурентних переваг, називає лідерство щодо обсягу витрат виробництва, а отже, їх мінімізації; диференціацію при створенні товару або наданні послуг; концентрацію ресурсів на окремому сегменті або ніші ринку. На думку П. Дракера, основні види стратегії залежать від оптимального поєднання можливостей організації з ризиком, який вона може взяти на себе, зокрема ризик як необхідність, ризики, які може або не може дозволити собі організація, а також ризик, який не може не взяти. Д. Нортон і Р. Каплан розрізняють види стратегій залежно від ланок створення вартості, виділяючи стратегію лідерства продукту, яка базується на впровадженні постійних інновацій; стратегію довірчих відносин з клієнтами; стратегію вдосконалення операцій, яка базується на показниках витрат виробництва, якості продукції, а також часу реалізації операційних процесів (управління виробничими потужностями, скорочення витрат виробництва та поліпшення якості товарів і послуг).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити