Економічний енциклопедичний словник

Класифікація податків — групування податків за певними ознаками (способами сплати, об'єктами оподаткування тощо). За формою оподаткування — прямі й непрямі; за об'єктом оподаткування — податки на доходи юридичних та фізичних осіб; податки на вартість окремих товарів, майно фізичних та юридичних осіб, окремі види діяльності, додану вартість виготовлених товарів і послуг; за ступенем централізації — на загальнодержавні й місцеві; за співвідношенням між ставкою податку і доходом — прогресивні, регресивні та пропорційні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити