Економічний енциклопедичний словник

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку — класифікація бухгалтерських реєстрів за певними ознаками і встановлення загальних властивостей груп рахунків для їх вивчення і правильного застосування. Залежно від показників коштів або джерел їх утворення розрізняють активні й пасивні рахунки; за ступенем деталізації — виділяють рахунки першого порядку (відображають укрупнені показники за визначеними економічними ознаками або особливостями здійснюваних операцій) та рахунки другого порядку (за видами і призначенням грошових коштів, галузевими ознаками та підпорядкованістю власників рахунків, характером розрахунково-грошових операцій); за видами бухгалтерського балансу виокремлюють балансові рахунки (взаємопов'язані, кореспондують між собою, і облік на них здійснюється методом подвійного запису) і позабалансові (за оприбуткуванням або видатком відповідних рахунків обліковують різні цінності й документи). Залежно від призначення й структури розрізняють основні, регулятивні, розподільчі, калькуляційні та порівняльні рахунки, за економічним змістом — рахунки для різних видів господарських засобів, процесів і джерел утворення коштів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити