Економічний енциклопедичний словник

Клейн (Klein) Лоуренс Роберт (н. 1920) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1980 за "створення економетричних моделей та їх застосування до аналізу економічних коливань і економічної політики". У 1962 він дав визначення економічної моделі як абстрактного і спрощеного вираження дійсного економічного процесу у формі математичних рівнянь. У моделі, розробленій спільно з А. Голдбергом, були такі принципові нововведення, як використання ймовірних розрахунків, постійна переоцінка параметрів та ін. Відтак К. наполегливо працює над удосконаленням математичних методів моделювання, які активніше починають використовувати у практиці, зокрема прогнозування коливань економічної активності, прогнози покупцям державного і недержавного секторів економіки, прогнози міжгалузевої моделі (50 галузей). У співавторстві з Р. Престоном К. спробував об'єднати діючі короткотермінові національні моделі у велику світову модель через зовнішньоторговельні порівняння. На її основі, зокрема, було проаналізовано можливі варіанти податкової політики адміністрації Дж. Картера (результати розрахунків такої політики показали, що зниження податків у США, передаючись у ланцюгу міждержавних економічних взаємодій, найбільше впливає на поліпшення платіжного балансу Франції). К. належить до економістів, які розробляли глобальні економіко — математичні моделі світу, в яких враховували традиції, історію і спосіб життя, рівень економічного розвитку, соціально-політичну організацію і спільність основних проблем, з якими в майбутньому зіткнуться різні нації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити