Економічний енциклопедичний словник

Коефіцієнт вибуття основних фондів — показник відтворення основних фондів, який визначають як відношення основних фондів, що вибули впродовж року, до їх наявності на початку року. К.в.о.ф. розраховують як за всією сукупністю основних фондів, так і за окремими їх видами. За сукупністю основних фондів цей показник розраховують у вартісному вимірі, а за окремими групами і видами — в натуральному (за кількістю й потужністю). Динаміка К.в.о.ф. за кілька років характеризує зміну інтенсивності вибуття основних фондів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити