Економічний енциклопедичний словник

Коефіцієнт диференціації доходів і споживання децильний — співвідношення доходів 10% найбагатшого населення до доходів 10% найбіднішого населення (або середньодушових обсягів споживання товарів та послуг). Так, в Україні за офіційними даними, які є значно заниженими, 1996—1997 приблизно 24,7—28,7% доходів отримали 10% найбагатшого населення (або 10-та децильна група з високими доходами). Таку саму частку доходів мали і 60% біднішого населення, яке віднесено до 1— 6-ї децильних груп з низькими доходами. У наступні роки цей розрив ще більше посилився, не враховуючи тіньовий сектор економіки (що набагато збільшив цей розрив — на початку XXI ст. він становив майже 1:100), тоді як у країнах ЄС співвідношення між 20% найбагатшого і найбіднішого населення становило 1:5 — 6; у США 20% сімей привласнювали 2000 80% національного багатства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити