Економічний енциклопедичний словник

Коефіцієнт трудової участі — узагальнений показник внеску окремого працівника у результати праці трудового колективу. К.т.у. визначають за системи колективної оплати праці. У ньому синтезуються позитивні й негативні, кількісні та якісні властивості процесу праці кожного індивіда. Позитивні — майстерність, наявність двох і більше професій, ініціативність, висока якість виготовленої продукції, відсутність прогулів тощо; негативні — порушення трудової й технологічної дисципліни, низька якість виконуваних робіт, прогули, неналежний догляд за технікою та ін. Найповніше К.т.у. визначають за допомогою аналітичної оцінки робіт з використанням методу оцінювання в балах (див. Заробітна плата).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити