Економічний енциклопедичний словник

Коефіцієнти ліквідності фірм — коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється здатність фірми (компанії, підприємства) виконувати свої короткотермінові зобов'язання, її платоспроможність. З цією метою використовують: 1) коефіцієнт покриття — відношення оборотних засобів (поточних активів) до короткотермінової кредиторської заборгованості; 2) коефіцієнт ліквідності — відношення суми грошових коштів, ринкових цінних паперів і дебіторської заборгованості до короткотермінової кредиторської заборгованості); 3) показник середнього терміну погашення кредиторської заборгованості фірми — визначають як відношення короткотермінової кредиторської заборгованості, помноженої на кількість днів у році, до витрат на закупівлі (або до собівартості проданих за рік товарів) та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити