Економічний енциклопедичний словник

Коефіцієнти платоспроможності фірми — коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється здатність фірми (підприємства, компанії) виконувати свої довготермінові зобов'язання. До К.п.ф. належать коефіцієнт заборгованості та коефіцієнт співвідношення грошового потоку до суми непогашених боргових зобов'язань (кожен з них складається з двох коефіцієнтів). Коефіцієнт заборгованості визначають як відношення загальної суми заборгованості до вартості власних активів фірми (до загальної суми заборгованості відносять короткотермінову кредиторську заборгованість). Другий — як відношення довготермінової кредиторської заборгованості до загального обсягу капіталізованих засобів (до всієї довготермінової кредиторської заборгованості плюс власні активи). Перший коефіцієнт співвідношення грошового потоку і заборгованості визначають як відношення грошового потоку (грошові кошти, отримані внаслідок господарської діяльності) до загальної суми кредиторської заборгованості, другий — як відношення грошового потоку до довготермінової кредиторської заборгованості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити