Економічний енциклопедичний словник

Колоніальна система — система специфічних відносин залежності (політичних, економічних, ідеологічних) між двома групами країн — колоніями та метрополіями. К.с. остаточно сформувалася наприкінці XIX ст. із завершенням територіального поділу світу, тобто коли більша його частина (56%) була поділена між великими країнами. За організаційною структурою К.с. — сукупність колоніальних імперій, зокрема Британської (територія колоній 1914 становила 32,7 млн кв. км, населення — 350 млн осіб), французької (відповідно 11 і 54), голландської (2 і 45), бельгійської (2,4 і 12), німецької (2,9 і 13), американської (1,9 млн кв. км і 10 млн осіб). За організаційною структурою К.с. розрізняють такі форми залежності: 1) повні колонії, які, своєю чергою, поділяють на два типи: а) країни, які в минулому мали свою державність, але втратили її внаслідок загарбання їх іншими державами; б) т.зв. переселенські колонії, що формувалися внаслідок міграції населення з розвинених країн); 2) напівколонії — залежні країни, в яких формально зберігалася державність, але які фактично підпорядковувалися метрополіям. Для метрополій К.с. була надійним постачальником промислової та сільськогосподарської сировини, дешевої робочої сили, значним джерелом прибутків на інвестиції, вигідним ринком збуту продукції тощо. Тому колоніальні країни характеризувалися низьким рівнем життя населення, високим рівнем смертності, безробіття, зазнавали не лише економічних, а й національних утисків. Усе це породжувало і посилювало національно-визвольний рух, який спричинив остаточний розпад К.с. у середині 70-х XX ст.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити