Економічний енциклопедичний словник

Комбінування виробництва (англ. combine — комбінувати) — процес поєднання на одному підприємстві різних виробництв, продукція яких є сировиною, напівфабрикатами, допоміжними матеріалами для інших виробництв. Основними формами К.в. є: 1) поєднання послідовних стадій обробки продукції (видобуток руди-виплавка чавуну — переробка руди на сталь тощо); 2) поєднання різнорідних технологічних процесів для комплексного використання сировини (з вугілля виробляють кокс, коксівний газ, коксівне вугілля, метан, смолу, бензол та ін.); 3) поєднання задля використання відходів основного виробництва. К.в. відбувається на основі концентрації виробництва двома напрямами: 1) злиття різних виробництв у єдиний комбінований комплекс, різних підприємств — у єдине К.в.; 2) розвиток спеціалізованих підприємств у по-різному комбіновані виробництва і підприємства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити