Економічний енциклопедичний словник

Комерційна таємниця — право підприємства, фірми, компанії, організації, на засекречення усіх виробничих, торговельних і фінансових операцій та відповідної документації, що охороняється законодавством. Відповідно до нього обмежується доступ державних чиновників до статистичних матеріалів та іншої інформації про діяльність приватних і колективних компаній, організацій. Мотивами секретності пояснюється відсутність в офіційних звітах компаній вичерпної інформації про витрати виробництва, розробку нових видів продукції, розвиток перспективних видів техніки і технологій тощо. В Україні у Законі "Про підприємство" під К.т. розуміють відомості, які не є державною таємницею, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (передавання) яких може заподіяти шкоду його інтересам. Відомості (їх склад і обсяг), що становлять К.т., порядок їх захисту визначає керівник підприємства. Водночас Кабінет Міністрів України визначив низку відомостей і документів, які не є К.т.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити